Coachen van medewerkers

Voor veel bedrijven en medewerkers is de prestatie en werkdruk de laatste jaren verhoogd met het resultaat minder tijd voor begeleiding en minder tijd voor een gesprek over de wensen en mogelijkheden/ontwikkelingen van de medewerker. Dit gaat ten koste van de inzet en de productiviteit en soms heeft het vervelende gevolgen zoals het verlaten van een organisatie of (terugkerend) verzuim.

Door de inzet van een coach kunnen nieuwe inzichten worden geboden. Een coach is in te zetten bij demotivatie van een medewerker, stagnatie in groei van de medewerker, verandering in het beleid of andere personeel gerelateerde zaken.

Ieder mens is uniek ieder traject is uniek.

Om een indicatie te geven van de duur van een traject leest u hieronder de werkwijze.

Werkwijze van een coaching traject

Intake, kaders stellen, huidige situatie in kaart brengen, gewenste situatie in kaart brengen, SMART maken van het doel,  het bereiken van het gestelde doel binnen de afgesproken tijd.

Intake

De kennismaking; Wie ben je, wat wil je, wat mag je verwachten van de coach. Zijn de eerste zaken die in kaart worden gebracht. De kaders worden gesteld er worden afspraken gemaakt waar coach en coachee zich aan moeten houden. Dit zijn naast de wettelijke verplichtingen ook de planning van sessies en duur van het traject.

Van huidige naar gewenste situatie

De uitvraag van de huidige situatie is zeer belangrijk voordat er kan worden overgegaan naar de gewenste situatie. Het stellen van de doelen en deze Smart maken. Indien wenselijk wordt er gebruik gemaakt van het schrijven van een PP (persoonlijk plan).

Doelen bereiken

Het herkennen, erkennen van gedragspatronen en deze vervolgens te transformeren leidt tot een positieve gedragsverandering. Dit resulteert in een betere balans van lichaam en geest en van werk en privé waardoor gestelde doelen eerder worden bereikt en resultaten worden behaald.

Optioneel

Tevens bestaat de mogelijkheid om testen in te zetten wanneer coachee niet helder krijgt welke competenties hij/zij bezit of welke te ontwikkelen zijn.

Een coaching traject omvat gemiddeld 10 sessies van één uur.  In overleg met de opdrachtgever worden een aantal evaluatie momenten gepland om de vordering van het traject te bespreken.