Privacy verklaring

Wij nemen jouw privacy heel serieus. Als jij persoonlijke informatie aan ons doorgeeft, gaan wij daar vertrouwelijk mee om.

In dit privacy statement leggen we uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Je leest in dit privacy statement ook meer over jouw rechten rond de persoonsgegevens die wij verzamelen.

Dit privacy statement is in werking getreden op 01 oktober 2018

Contactgegevens

Als je naar aanleiding van dit privacy statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Kantoor bij M

Marina Dallinga

Baljuwlaan 2

4541 EG Sluiskil

tel 06-51155462

Mail marina@kantoorbijm.nl

KvK 72341564

 

Beleid

Via onze website, nieuwsbrief en social media bieden wij ook producten en diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het heel belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent met name het volgende:

 • Wij vermelden altijd duidelijk waarom wij bepaalde persoonsgegevens nodig hebben en verwerken. Dat doen wij via deze verklaring en op plekken waar jij je gegevens achterlaat;
 • Wij vragen geen onnodige persoonsgegevens. We vragen alleen om de gegevens die nodig zijn voor het aangegeven doel;
 • Wij vragen je eerst om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken;
 • Wij geven jouw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Dat eisen we ook van eventuele partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Wij respecteren jouw recht om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Verwerken, doelen en grondslag.

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen jou ook optioneel toestemming vragen om jouw gegevens voor promotie- en marketingdoeleinden te verwerken.

Bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij voor een of meer van de volgende doelen.

 • om jouw aanvragen (bijvoorbeeld, whitepapers, checklisten, online tests, et cetera) te verwerken zodat we het product kunnen verzenden en je kunnen informeren over aanverwante onderwerpen.
 • om je inschrijving voor onze nieuwsbrief (e-mail) te kunnen verwerken en deze te versturen.
 • om je te kunnen informeren over onderwerpen waarin jij geïnteresseerd bent.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via e-mail. om onze website te verbeteren en zo goed mogelijk op jouw situatie af te stemmen.

Delen met derden?

Je persoonsgegevens worden alleen met derden (bijvoorbeeld adviseurs, beheerders van deze website, redacteuren et cetera) gedeeld bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze diensten.

Wanneer wij jouw gegevens wel aan een derde partij verstrekken, zorgen wij er met een overeenkomst voor dat jouw gegevens niet voor andere doelen worden gebruikt.

Ook spreken wij af dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je internetbrowser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je apparaat (bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone) worden opgeslagen.

De cookies die via kantoor bij M worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Bewaartijd

Niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen en ongeautoriseerde toegang te beperken. Zo zorgen wij:

 • dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens,
 • dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en
 • dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Hoe zit het met jouw persoonsgegevens en websites van derden?

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

Lees daarom het privacy statement op de betreffende website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze webpagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan om dit privacy statement geregeld te lezen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Eventuele klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Mocht je er niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder,

Als je naar aanleiding van dit privacy statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Kantoor bij M

Marina Dallinga

Baljuwlaan 2

4541 EG Sluiskil

tel 06-51155462

Mail marina@kantoorbijm.nl

 

Laatst herzien op 27 november 2018